Driver Media sponsort Free Voice


  •   maandag 26 maart 2018

Het Kids News Network (KNN) geeft kinderen in ontwikkelingslanden een stem. KNN is een initiatief van Free Voice en zet in verschillende landen in de wereld Jeugdjournaals op.

Door ondersteuning van het Kids News Network hopen wij dat er nog meer onafhankelijke kindertelevisie gemaakt kan worden!
“Kinderen leven in dezelfde samenleving als volwassenen. Als je zaken voor hen duidelijk maakt, gaan ze op school en in het dagelijks leven dingen anders zien en wordt de wereld voor hen begrijpelijk. Ze gaan bewuster leven. De dingen vallen op hun plaats.” Ingrid Ameeruali, eindredacteur STVS Nieuws, Suriname

Informatie voor kinderen
Tussen de 30% en 40% van de bevolking in ontwikkelingslanden is jonger dan 15 jaar (in Nederland is dit 19%). Het is van het grootste belang dat kinderen en jongeren informatie krijgen over actualiteiten en activiteiten die voor hen relevant zijn. Dat biedt hen inzicht in de eigen situatie en reikt mogelijkheden aan om de directe leefomstandigheden in positieve zin te veranderen.

Ook voor het bereiken van de Millenium Development Goals is het essentieel dat de jeugd beschikt over relevante informatie, educatie en dat zij betrokken wordt bij de thema’s die hun leven beheersen. Bestaande nieuwsvoorzieningen in ontwikkelingslanden richten zich vrijwel uitsluitend op volwassenen en gaan vaak uit van het ‘officiële nieuws’, dat door de overheid wordt bepaald of gecontroleerd.

Uitgangspunten
Kids News Network wil kinderen in ontwikkelingslanden tussen de 8 en 14 jaar laten delen in de voordelen van een speciaal voor hen gemaakt nieuwsprogramma op televisie en internet. De jeugdjournaals worden gemaakt door intensief getrainde professionele en volledig onafhankelijke redacties. Dat is een voorwaarde van Free Voice.

De jeugdjournaals zijn niet alleen leuk om naar te kijken, maar geven ook informatie en uitleg, aan de kinderen over het land en de wereld waarin zij leven.

 De acht KNN jeugdjournaals ontvangen veel reacties van kinderen via de post en telefoon. Steeds meer kinderen reageren ook per email en op de websites. Ze geven hun mening over het nieuws en mailen nieuws ideeën aan de redactie. KNN streeft naar steeds meer actieve participatie van kinderen door inzet van nieuwe media. Daarmee geeft KNN de jeugd ook een stem.KNN wil ook de media in ontwikkelingslanden versterken met een kwalitatief goede nieuwsvoorziening. Dit is in alle partnerlanden gerealiseerd. De positieve ervaring met nieuws dat aansluit bij de leefwereld van de doelgroep, is binnen mediaorganisaties een breekijzer om de heersende opvattingen over nieuwsvoorziening bij te stellen. Zo is in Suriname het format van de reguliere nieuwsuitzendingen aangepast na het succes van het ’10 Minuten Jeugdjournaal’

   

Meer weten? Ga naar de website van KNN

Share our website